Trang chủ Bkav VMS

Bkav VMS
Khắc phục các lỗ hổng phần mềm
Liên hệ với chúng tôi
  • Email: DuAn@bkav.com
  • Hotline: Hà Nội: (04) 3763 2552 / TP. HCM: (08) 6296 6626

 Bkav VMS - Hệ thống dò tìm, quản lý, khắc phục các lỗ hổng phần mềm đang tồn tại trên hệ thống.

Các tính năng chính:

  • Liệt kê danh sách lỗ hổng
  • Tổng hợp đưa ra đánh giá mức độ an ninh của hệ thống thông tin
  • Tương tác với người dùng và quản trị thông qua giao diện web trực quan