Trang chủ Bkav Total NAC

Bkav Total NAC
Bkav Total Network Access Control
Liên hệ với chúng tôi
  • Email: DuAn@bkav.com
  • Hotline: Ha Noi: (84-24) 3763 2552 / Ho Chi Minh City: (84-28) 6296 6626

Bkav Total Network Access Control (Bkav Total NAC)  là giải pháp quản lý chính sách an ninh thông tin trong doanh nghiệp, có khả năng tùy biến cao để đáp ứng được các nhu cầu chung, riêng của từng tổ chức, doanh nghiệp.

Bkav Total NAC giúp quản lý phân quyền các phần mềm, nhóm phần mềm, quản lý các tiến trình được phép chạy và không được phép chạy trên máy tính, quản lý các phần mềm bắt buộc phải sử dụng, quản lý các thiết bị  ngoại vi kết nối, thống kê các vi phạm, thiết lập các chính sách an ninh quan trọng trên máy tính như đặt mật khẩu mạnh, cập nhật bản vá lỗi hệ điều hành...

Bkav Total NAC là giải pháp xuất phát từ nhu cầu thực tế, không chỉ mang lại sự tiện lợi, chính xác trong điều hành quản lý các chính sách an ninh thông tin mà còn giúp huấn luyện người dùng trong doanh nghiệp sử dụng phần mềm, máy tính và các thiết bị một cách an ninh.