Network Security Appliance

Bkav Network Inspector (BNI)

Thiết bị phòng vệ vòng ngoài, phát hiện và cảnh báo tấn công

Bkav Total NAC (BTN)

Thiết bị kiểm soát chính sách an ninh thông tin

Bkav Endpoint

Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp