Trang chủ Bkav eTask

Bkav eTask
Giải pháp quản lý giao việc
Liên hệ với chúng tôi
  • Email: DuAn@bkav.com
  • Hotline: Hà Nội: (024) 3763 2552 / TP. HCM: (028) 6296 6626

Bkav eTask - Hệ thống phần mềm quản lý giao việc, nhắc việc và lập lịch công tác. Phần mềm cho phép thiết lập các quy trình xử lý công việc tùy theo nhu cầu của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp.

Hệ thống giúp lãnh đạo quản lý công việc đến tận các phòng ban, nhân viên, theo từng dự án. Bkav eTask giúp kiểm soát được tiến độ xử lý, cập nhật báo cáo của nhân viên cũng như ý kiến chỉ đạo lãnh đạo…